Luchtbrug-CF is ontwikkeld door het Radboudumc op basis van Luchtbrug voor astma bij kinderen. Online zorgverlening voor mensen met CF is bedoeld om de zorg en monitoring te verbeteren, om in een vroeg stadium te ontdekken dat de zorg aangepast/intensiever moet worden, en om meer maatwerk te kunnen leveren. Allemaal in de thuissituatie.

Ieder CF centrum dat gebruik maakt van Luchtbrug heeft een eigen behandelomgeving. Voor patiënten betekent dat alleen hun eigen behandelteam inzage heeft in de medische en persoonsgegevens. De zorgverleners van het CF-behandelteam kunnen alléén gegevens van eigen patiënten inzien.