We maken gebruik van een korte vragenlijst om periodiek te inventariseren of er (luchtweg)klachten zijn. Deze vragenlijst bevat 7 vragen en is gebaseerd op internationaal gebruikte vragenlijsten om erachter te komen of er sprake is van een (pulmonale) exacerbatie van CF.

Als je af en toe op verzoek van je CF team de vragenlijst invult, en je geeft aan dat het niet optimaal gaat, wordt ook gevraagd of je op dat moment ook een longfunctiemeting wil doen en die wil doorgeven aan je team. Zo kunnen we samen zien en leren hoe die twee aspecten bij jou met elkaar samenhangen.