Dat kan zeker. Er is een koppeling tussen Luchtbrug-CF en Epic beschikbaar. Om dit in te richten is een instructie beschikbaar. Op deze wijze kunnen CF-monitors en longfunctiemetingen automatisch inzichtelijk  gemaakt worden in Epic.

Het is belangrijk om te weten dat de patiënt wel toestemming moet geven voor het delen van de data met Epic: vanuit Luchtbrug-CF wordt de patiënt daartoe doorgeleid naar hun ziekenhuis omgeving zoals bijvoorbeeld ‘MijnRadboud’. Hier logt de patiënt in en geeft hier toestemming. Deze toestemming moet ieder jaar opnieuw gegeven worden.