Radboudumc brengt aan het deelnemende ziekenhuis de volgende kosten in rekening voor diens deelname aan Luchtbrug-CF:

  1. Een vast bedrag voor ondersteuning en onderhoud ter hoogte van € 1.750,- exclusief BTW per jaar;
  2. Een vast bedrag van € 1.268,- exclusief BTW per behandelomgeving per jaar ten behoeve van hosting en licentie.

Een jaarlijkse indexering zal plaatsvinden op basis van de Consumentenprijsindex.