Er zijn geen extra kosten verbonden aan gebruik smartinhalers en FEV1-meters, behalve dan de kosten voor de devices zelf. De smartinhalers kosten op dit moment €45,- en FEV1-meters €78,-. Bij gezamenlijke inkoop kunnen de kosten hiervan lager uitvallen.